Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A hordán belüli rangsor

 

Szeretnénk mindenkit megnyugtatni; Rudinak a hordán belül „arany élete” van. Legalábbis mi ezt gondoljuk. Ő még nem nyilatkozott ez ügyben. Nincsenek létfenntartási gondjai, élettevékenysége optimális. Nem kell állandóan figyelemmel kísérnie a horda többi tagjának viselkedését, tevékenységét, mivel senki nem veszélyezteti a létét. Ennek ellenére mindenkit szemmel tart, figyeli a hordán belüli társas kapcsolatokat, és nemtetszését fejezi ki bizonyos hordatagok kapcsolata, együttműködése láttán. Apróbb perpatvarok esetében állandóan be akar avatkozni. Ebből a viselkedéséből, hogy kinek a pártjára áll, egyértelműen fel lehet állítani a hordán belüli, általa elképzelt rangsort.

 Ez a rangsor Rudi életkorával együtt változott. Kezdetben néhány hétig mindenki megelőzte őt a rangsorban. Azután kinyílt a „csipája” és elkezdte a felkapaszkodást. Azzal csapta be magát és, mi is magunkat, hogy lestük minden óhaját. Őkegyelme csak ránézett valamire és mindig volt valaki, aki azonnal odaadta neki. Ettől a kényeztetéstől meg- nőtt az önbizalma, meggyőződése volt, hogy ő, már valaki a hordában. Érdekes módon először az érettebb hímeket, Gábort és Dugót támadta, ha azok bármilyen neki nem tetsző mozdulatot tettek, erősebb hangot ütöttek meg vagy nem adtak oda neki valamit. Viszont, ha úgy akarta, akkor dajkálniuk, simogatni, kurkászniuk kellett „ őfelségét ”. Ez tipikusan olyan viselkedésforma, melyet a rangsorban nála alantasabb hímektől vár el a horda másik tagja.

A  nevelő anyja – Rudi  kapcsolatában a változások a majom egyed fejlődését  tükrözték. Természetes élőhelyeiken az anyja egy ideig mindentől óvja - védi kölykét. Később, már elutasítja közeledését, ezzel is függetlenedésre kényszeríti. Nálunk, ez máshogy történik. Nevelő anyja a mai napig nem utasítja el magától, ha Rudi igényt tart szeretetére. A horda „ nőstényeivel ” eleinte anya-gyerek (kb.1 éves koráig), azután öcs-nővér (3 éves koráig), majd vezér-alárendelt, uralmi viszonyt alakított ki.

Nekik, négy éves koráig mindent megengedett, persze sok függött a pillanatnyi hangulatától is. Amikor bármelyik hímmel vitába bonyolódott, akkor a hozzá legközelebbi nőstény ölébe vonult vissza és onnan „keményített” tovább. Biztos volt abban, hogy náluk védelmet talál, így a vitából győztesen keveredhet ki. Persze a fiúk idegesek voltak, mivel a majom egy-egy harapását nem tudták kellőképpen megtorolni az elkövetőn, mivel a lányok ölükbe véve eldugták előlük a horda kedvencét. Később, a lányoknak elég volt rámutatni valamelyik fiúra és a Rudi azonnal rárontott a kijelölt hímre. A fiúk nem ölelhették át leánytestvéreiket vagy az anyjukat, mert a hím majom azonnal megtámadta őket. Miután rajtuk megtorolta a szerinte túlzott barátkozást vagy bizalmaskodást, haragja az adott nőstény ellen irányult. Nem tétovázott egy pillanatig sem, figyelmeztető harapást helyezett el a nőstényen, jelezve, ezt a viselkedést nem tűri el tőle. Érthetően a horda tudomására hozta, hogy minden nőstény az ő tulajdonát képe- zi, és senki ne közeledjen hozzájuk, ne próbálja őket megérinteni a jóváhagyása nélkül.

Eleinte Timi volt a kedvence, majd a Bianca és a Gaby együttesen. Később a Gaby kicsit türelmetlenebb lett a majommal szemben, nem engedett meg neki sok mindent. Válaszul, Rudi keményebben viselkedett vele és Biancát választotta kedvenc nőstényének. Timi és Gaby kegyvesztettségében az is szerepet játszott, hogy megjelentek mellettük az idegen hordából származó „udvarlók”. Az idegen „hímek” megjelenése rendkívüli módon bőszítette hím majmunkat. Hiába nem látta őket - mert betettük a helyére vagy másik szobába vittük, mielőtt az udvarlókat megláthatta volna - érezte jelenlétüket. Ilyenkor rendkívül mély, dühös hangokat adott ki, ezt egészen addig folytatta, amíg az idegen hím nem ment ki a lakásból. Mivel a makákó nem felejt, este a fiatal nőstényt, hazaérkezése után, megszaglászta, majd harapásokkal megfegyelmezte. Minden esetben, hangokból tudta, melyik lánnyal volt fent a fiú. Sőt, ha a történtek után, bármikor lent volt velünk az utcán, akkor a hangjáról felismerte, azonosította azt a fiút, aki fent volt nálunk és érdeklődik a nősténye iránt. Kivétel nélkül mindegyiket meg akarta támadni. Csak a horda vezére tudta ezekben az esetekben visszatartani.

Egy ilyen találkozásnak a következménye, három év távlatában is „mély” nyomokat hagyott a vezér combján, vádliján és lelkületében. Mivel nem engedte a Rudinak megtámadni a nősténye csábító- ját, az a vezér ellen fordult és két nagyon nagy harapást ejtett rajta. Annyira nagyot, hogy a farmerját is kiharapta és nyomai nem fognak elmúlni soha. Kellemetlen volt az utcán hatalmi harcba bonyolódni a majommal, de a harapást követően rövid lefolyású kézitusa alakult ki a két, Alfa hím között. Az idősebb, domináns vezér győzött, majd mindketten visszavonultak és sebeiket „nyalogatva” morcos pillantások sorát lövellték egymás felé. Az igazsághoz tartozik; bár az „öreg” győzött, de ő járt rosszabbul. Néhány perces csendes „anyázást” követően, sántikálva, délcegen kihúzva magát, haza bicegett, hogy a vérzés elállítása után megkezdje önmaga gyógykezelését.   

Pár órával később, már újra barátok voltak. Diplomatikusan viselkedtek és fátylat borítottak a kis hatalmi civakodásukra. Két ilyen vezéregyéniségnek nem számít, ha leharapják egymás orrát, fülét vagy több sebből véreznek, rá sem rántanak, ha törött kézzel törlik meg vérző orrukat, több fülük van, mint foguk! Csak az számít, hogy (látszatra) ilyenkor keménynek hiszik magukat, akár a gránit! Rudi mindenáron a vezér sebeit akarta nyalogatni, hiába ez az igazi férfi barátság. Jól elverjük, megharapdáljuk, majd kölcsönösen ápoljuk egymást.

Robival, úgy ahogy jól viselkedik a majom. De, ő sem mondhat ellent neki, mert akkor megharapja. Nevelő anyjával szemben is kemény magatartást tanúsít a család kedvence. Őt sem kíméli meg a harapásoktól. Szerencsére, a több éves tartási gyakorlatunk alatt kiismertük a majmot és tudjuk, hogy az anyját milyen magatartásformák miatt harapja meg. Így ő tartózkodik ezektől.

A vezér a horda első embere, az évek alatt ügyes technikai eszközöket talált ki és készített el, melyekkel csökkenti a harcban szerzett sebeinek súlyosságát. Az Ádámnak különleges helyzete van a hordában, a majom talán nem rangsorolta. Valamilyen furcsa testvéri viszony van közöttük. Nem tekinti sem riválisnak, sem ellenségnek, talán alantasabb hímnek sem. De szerintünk előkelő helyen van a listán. Jelenleg, a majom által kialakított rangsor a következő képen alakul: I. Vezér ; II. Ádám ; III. Bianca ; IV. Nevelő Anyja ; V. Robi ; VI. Timi ; VII. Gaby ; VIII. Gábor; IX. Dugó.

 Ez állandó változásban van, és az Ádám lassan átveszi az „öreg ezüsthátú” pozícióját.